Templáři Vaultu Šílené Brahmíny

  Regule  
 • Ústava
 • Pravidla
 • Levelování
 • Jak se přidat?

 •   Herní svět  
 • Dějiny
 • Věděli jste, že...

 •   Družstva  
 • Drancíři
 • Zewell
 • Osamělí střelci
 • Bývalí templáři

 •   Ostatní  
 • Diskusní forum
 • Vault Šílené Brahmíny
 • Fotogalerie
 • Knihovna
 • Nukezin
 • Seminář

 •   Uživatel     Kontakty  
  Reinar
  chekotay
  Facebook


  Počet přístupů:   
  Ústava Řádu templářů Vaultu šílené brahmíny
  (verze 3.0 z 1. 1. 2010 AD)


  Obsah:
 • §1 Vymezení Řádu
 • §2 Organizace
 • §3 Procedury
 • §4 Nereálné prvky hry
 • §5 Charakterový systém
 • §6 Povinná výstroj, povinnosti hráče

  §1 Vymezení Řádu
  a) Primárním úkolem Řádu templářů Vaultu šílené brahmíny (dále jen "Řádu") je umožnit svým členům hrát sérii her naživo ve smyšleném světě volně inspirovaném počítačovou hrou Fallout. Jednotlivé hry jsou provázány jedním příběhem, jednotnými pravidly a charakterovým systémem, takže výkony hráčů jsou porovnatelné a události jsou zasazeny do jednotného kontinua.
  b) Sekundárním úkolem Řádu je naučit své členy zásadám přežití a pobytu v přírodě, základům zdravovědy, jakož i dalším znalostem a schopnostem, které by ve světe bez civilizace mohly být užitečné.
  c) Terciérním úkolem Řádu je propagovat a šířit slávu Vaultu šílené brahmíny, vládnout jeho jménem bitevním pláním a nacpat jekorový meč do zadku každému, kdo by ho chtěl urážet.


  §2 Organizace
  a) Celé to řídím já, Chekotay. Potvrzuju vstup nováčků do Řádu, vznik nových týmů, přípravu her a podobně.
  b) Řád je složen z členů Řádu (dále též "templáři"), kteří jsou reprezetováni herními charaktery, a ty jsou rozděleny do týmů. Každý tým je ustanoven zakládací listinou, která obsahuje definici týmu, jeho cíle, hodnosti členů, velitele a vnitřní pravidla týmu, která nesmí být v rozporu s řadovými pravidly či Ústavou. Každý tým má svého velitele, který se o tým stará, spravuje jej, uzavírá smlouvy a komunikuje s organizátory akcí. Velitel je zodpovědný za organizaci svého družstva.
  c) Her se obvykle mohou zúčastnit i lidé stojící mimo Řád, kterým říkáme "Dobrovolníci". Jsou na něm kladeny menší nároky, ale nemají právo využívat charakterový systém ani ovlivňovat dění v Řádu či své zařazení na bitvě.


  §3 Procedury
  a) Ústava je závazná pro všechny členy řádu. Vytváří definiční rámec Řádu a popisuje základy jeho fungování. Změnu Ústavy může navrhnout každý člen Řádu, platnosti nabývá poté, co je schválena Velkým hlasováním.
  b) Pravidla jsou závazná pro všechny členy řádu a pro všechny účastníky řadových akcí; jsou však v konkrétních bodech podřízena akčním pravidlům, která by s nimi ovšem neměla být v příkrém rozporu. Změnu Pravidel může navrhnout každý člen Řádu, platnosti nabývá poté, co je schválena Malým hlasováním a zveřejněna.
  c) Velké hlasování probíhá na řadovém diskusním foru. Musí obsáhnout všechny varianty řešeného problému a jeho výsledek je následně závazný pro všechny členy Řádu. Je vyhlášeno globálně, mají k němu přístup všichni templáři. Každý člen Řádu hlasuje pouze jednou, hlasování je však možno změnit. Hlasování provází diskuse na dané téma. Velké hlasování trvá dva měsíce od vyhlášení do ukončení a vyhodnocení, a je platné jen hlasuje-li více než polovina všech členů Řádu. Vítězí ta varianta, která získá nejvíce hlasů. Velké hlasování může iniciovat každý člen Řádu, pokud chce změnit Ústavu, nebo vyžaduje rozhodnutí Řádu v jiné otázce zásadního významu pro Řád.
  d) Malé hlasování probíhá na řadovém diskusním foru. Musí obsáhnout všechny varianty řešeného problému a jeho výsledek je následně závazný pro všechny členy Řádu. Je vyhlášeno v sekci Velitelství, mají k němu přístup všichni templáři. Každý člen Řádu hlasuje pouze jednou, hlasování je však možno změnit. Hlasování provází diskuse na dané téma. Malé hlasování trvá dva týdny od vyhlášení do ukončení a vyhodnocení, a je vždy platné. Malé hlasování může iniciovat každý člen Řádu, pokud chce změnit Pravidla, Příběh, nebo vyžaduje rozhodnutí Řádu v jiné otázce týkající se Řádu.
  e) Založení týmu proběhne, když mi templář předá zakládací listinu připravovaného týmu, kterou schválím. Rozpuštění týmu proběhne, když tak rozhodne velitel týmu, nebo když usoudím, že tým neplní svou funkci.
  f) Templářem se člověk stane, když jej po osobním pohovoru či po doporučení velitele týmu schválím. Svůj odchod z Řádu hráč oznámí mě a svému veliteli.


  §4 Nereálné prvky hry
  a) Kromě reálných obsahuje hra i prvky nereálné, virtuální, neboť reální hráči hrají smyšlené postavy (dále jen "charakter") a mnohé situace a efekty ve hře nelze reálně zahrát. Hraní těchto prvků je vždy kompromisem mezi snahou o maximální příblížení realitě a snahou o snadný průběh hry, a je podrobně rozvedeno v Pravidlech.
  b) Hraní boje, ošetřování či pastí je ze své podstaty nebezpečné, hráči se tedy chovají tak, aby riziko zranění minimalizovali. Organizátor akce má právo a povinnost vyloučit nebezpečnou zbraň nebo nebezpečného hráče ze hry.
  c) K hraní boje jsou používány napodobeniny zbraní, nemající smrtící účinky. Jejich specifikace je blíže rozvedená v Pravidlech. K popisu účinku zbraní se používají body zásahu, neboli Hit Body, zkráceně HB.
  d) Charakter má několik "životů" (HB), když jejich počet klesne na nulu, umírá a do hry dále aktivně nezasahuje.
  e) Herní léčení nezasahuje do zdraví hráče. Medikamenty a psychofarmaka jsou imitována pouze placeby.


  §5 Charakterový systém
  a) Každý templář má na webu profil svého charakteru, do nějž ukládá vše podstatné o kariéře. Tímto profilem je charakter a jeho role závazně definována.
  b)Během svého života hráč získává či ztrácí zkušenostní body (experience points - xp). Po nasbírání daného počtu bodů postupuje na další level, přičemž získává hodnost a vybírá si perk. Když počet xp klesne pod hranici, charakter ztrácí hodnost. Perk si ponechává. Zisk a ztráta xp se řídí dle Pravidel.


  §6 Povinná výstroj, povinnosti hráče
  a) Vyskytují-li se ve hře airsftové zbraně, je hráč povinen chránit si po celou dobu hry zrak ochrannými brýlemi či jejich ekvivalentem. Doporučuji i další ochranu v podobě šátků na tvář, rukavic či pevných bot.
  b) Na každé templářské akci sebou každý templář musí mít osobní lékárničku schopnou ošetřit a desinfikovat drobná zranění.
  c) Hodinky - pro počítání času respawnu, účinku jedů a podobně.
  d) Všechny tyhle věci se dají dobře zakomponovat do kostýmu, který je nezbytnou součástí hraní vaší role a jehož prostřednictvím vyjadřujete hraný charakter. Nedostatečný kostým lze odpusti dobrovolníkovi, ale nikoli templáři.
  e) Role-play, hraní role, to je podstata hry. Během ní se stáváte fiktivní postavou, chováte se jako ona, oblékáte se a mluvíte jako ona. Dlouhodobě vám v hraní postavy pomáhá internetový profil charakteru. Přeneste se do jiného světa a hrajte, jako by odehrávaný děj byl naprosto reálný. To je podstata her na hrdiny - vytvořit si v mysli postavu, kterou byste chtěli být ve světě Falloutu - a pak se tak chovat, jak jen to okolnosti dovolují.
  f) V případě nouze se hra zastaví slovem "STOP!" Zneužití se trestá.
  g) Pro veškeré dorozumívání v rámci Řádu je nezbytný Internet. Prosím všechny templáře, aby minimálně jednou měsíčně zašli na Řadovou stránku a diskusní fórum.
  Ústava schválena jednomyslně devíti hlasy k 1. březnu 2010
  podepsán Chekotay
 •   Aktuální questy  
 • Lov zombíků
 • Výčet víček

 •   Aktuální dokumenty  
 • Drancířská písnička (ODT, 240 kB)
 • Dziki Gon: Sestřel vertibirdu (video, 9MB)

 •   Chystané akce  
 • Adventura: Těšínská aféra

 •   Proběhlé akce   50. Operace Paranoid 3
  49. PP2: Živá voda
  48. PB2: Zlatá horečka
  47. Letní bloudění
  46. Dziki gon
  45. 9. Patrola: Bílá smrt
  44. Pašerácká práce v Beskydech
  43. Volba Komandéra
  42. P'n'P: Vzpoura na křižníku
  41. Plán "Bílý"
  40. 8. Patrola: Hra o dróny
  39. OLS3: Výbušná zmes
  38. Stalkeřina ve Ždánickém lese
  37. 7. Patrola: Incydent Trzyniecki
  36. OLS2: Kladivo na čarodějnice
  35. Operace Trhání švestek
  34. 6. Patrola: Spasiteľ prichádza
  33. HC Piknik pri ceste
  32. Pohasínající naděje
  31. Jarní bloudění
  30. 5. HC Patrola: Bezva kšeft
  29. P'n'P: Reznoucí ocel
  28. Templářská webgame
  27. Obřanský odřad
  26. Podzimní bloudění
  25. Operace Paranoid 2
  24. 4. Patrola: Beskydské bloudění
  23. Operace Paranoid
  22. 3. Patrola beskydská
  21. Operace Lomená skála
  20. 2. Patrola: Sněžná hlídka
  19. Operace Sturm und Drang
  18. Operace Zubaté ostří
  17. Operace Špinavý prachy 2
  16. Quest Area LARP
  15. Stalkeřina v Třanovicích
  14. Workshop
  13. Beskydská patrola
  12. Chladná ocel 3:Krvavý jarmark
  11. HC Setkání u studánky
  10. Brahmínin
  09. Operace Frühling
  08. Chladná ocel 2: Exodus
  07. Hornosušská operace
  06. Operace Špinavé prachy
  05. Operace Chladná ocel
  04. HC Postnuclear Winter
  03. Operace Letní probuzení
  02. Operace Divoká země
  01. Operace Buldok

  Reklama:   Zážitky jsou skvělé dárky - a pokud chcete darovat zážitek jako dárek, tak jedině zážitky od Zážitkové agentury FAN MOTION . Mají tam totiž ty nejlepší zážitkové dárky. Komunitní síť Facebook nabízí nové zážitky - poznejte nové kamarády na síti Facebook. Vše o síti Facebook. Nové zážitky na Facebooku.