Templáři Vaultu Šílené Brahmíny

  Regule  
 • Ústava
 • Pravidla
 • Levelování
 • Jak se přidat?

 •   Herní svět  
 • Dějiny
 • Věděli jste, že...

 •   Družstva  
 • Drancíři
 • Zewell
 • Osamělí střelci
 • Bývalí templáři

 •   Ostatní  
 • Diskusní forum
 • Vault Šílené Brahmíny
 • Fotogalerie
 • Knihovna
 • Nukezin
 • Seminář

 •   Uživatel     Kontakty  
  Reinar
  chekotay
  Facebook


  Počet přístupů:    
  Operace Paranoid 3: Den zúčtování
  Typ akce: LARP
  Organizátor: Mogh + Firejs
  Téma na fóru: zde
  Místo konání: Osada Přátelstwí
  Datum a doba konání: 12.-14.5. 2279 (2019)
  Účastníci: 16
     Drancíři: Reinar, Chekotay, Player, Petr, Kuťák
     Zewell: Livjatán, Miro, Tommy Winchester, Logan Jones, Kvokouš
     Ostatní: Mogh, Firejs, Viky, Sarya, Linda, Chiisai
  Fotografie: Templáři

  Abstrakt: Drancíři a Zewelli se střetli v rozvalinách osady Přátelstwí, aby zde našli lék na Bílou nemoc. To se jim podařilo. Drancíři vyléčili celé Slezsko, Zewellové se spojili s místními divochy brojícími proti technice.
  Report

  Záznam z městské kroniky Těšínské:

  Niezwykle wieci diely se w tychto dnech! Biela choroba, hrozba wšystkemu žiwemu, skončila se; i tak i wojna mezi Dranciři a Zewellem. Ale postępie o tom chcę mowič:

  Noc po prwni čtvrti miesični buřa mocna udeřila, i zima i snieg i dyšť. Tak i boje u Kocobędže znowu začaly. Aj ataka Bielej choroby. Obawa i bezndažej wrhly šerce naše w tmu najtęniejšu. Wokol polnoci z kraju zachodno-poludnowego, jak miasto Frydek kiedys stalo, zaře prudka udeřila i zrak oslepila. Cien wrhla i taka silna była, že jak by v poludniach Slunko stalo. Take nařky se ozvaly, že to jest puma nuklearna proklęta i že koniec dni našich nastal na pewno.

  Jednak ne powstal hřib nuklearny jak my znamy ho z wojny dranciřsko-zewellskej, tyłe slup svietla wysoky po niebesa, jasny a mocny. I od tego slupu se niebesa rozjasnila, jak zaře i svietlo mocnielo, i v chvili od horyzontu po horyzont cale niebesa svietila. I wichr zvedl se strašny jak nejsilniejši zimni buřa, ničil střechy, zvrucal stromy. Z Piastovskej wieže varta se zřutil, šiju dolamal i život zkantril.

  Po chwili pohaslo to mocne svietlo, slup zmiznul i tma nastala najstrašniejša až do rana, plna buři i wichru tam od Frydku wanuciho.

  Každy schoval sebe i rodinu i braw i ženu do piwnice a w třesu čekal jutra. To napewno najtiežša chwila v mym žičju była. Horkost diwna nas třymala, maso našich tiel se třaslo i wieci odporne z nas wystupily. Kdo Bielu chorobu v požnej fazi miel, ten skonal w bolestiech. Tak i Jozef Koždoň, šef i prezydent Najvyššej rady Cechu obchodničeho.

  Na jutro horkost ta nepominula, leč Biela chroba! Skwrny ustǫpily!

  Po tři dni my žili sme na hranie obaw i nadžeje. Na Bielu chorobu nikto nie zmarl. Byli sme wylečoni! Cud se zdařil!

  V dni třetim zwrutil se do Čiešyna Kohn, to dobry obchodnik Cechu i člen Najvyššej rady. I ten mowil tak, že Bielu chorobu odwručil i vymiešil na trwalo. Při tym mu Dranciři velmi pomocni byłi. I Zewell je v rozkładu i tymu wojna se skončila.

  Tak my nowe jutro našeho žičja spatřili. Možme znowu žič. Entuzjasm i radošč mieši se s žalem i bolesťum za našimi umarlymi.

  Nowe Slonce wychodziło.  Záznam z městské kroniky Olmützské:

  Již více než celý rok uplynul od těch neblahých chvil, kdy i za hradby slavného a odvěkého města našeho zavítal prvně strašlivý mor a katan lidského pokolení, pro své charakteristické příznaky Morbus Albus zván a tímto jménem proklínán, a žeň životů nespočetných sbírati počal, jichž množství dávno přestali jsme spočítati býti schopni. V ten strašlivý rok, Annus Horribilis, přemnoho občanův města, zcela bez rozdílu stavu svého, majetku či zásluh světských neb duchovníh poručilo svou duši Spravedlivému Pánu našemu Ježíši Kristu, jenž všem měří stejně nikoliv mírami lidskými, prachem a popelem, pulvere et cinere, světa hříšného zatíženými, leč pravdivými a odvěkými, i strašlivá hrůza sklíčila město, jež však nenechalo se zcela jí opanovati, byloť by podobno ptáčeti, jejž zmámeno pohledem studených očí hadích neb baziliščích strne a nechá se bez odporu a vlády nad sebou samým pozříti, naopak, našlo svou oporu ve Víře nejsvětější, pilíři a opoře našeho bytí a úhelném kamenu činův všech a každých.

  Tak měšťané slavných jmen i nejposlednější posluhové odvrhli svorně veškerých hříchův, což dozajista nebylo vposledku činem nikterak obtížným, ježto k obvyklým svodům slastí pozemských hříšných a neřestných již sil nijakých nezbývalo, leda snad těch nejposlednějších, a tyto upřeny byly jednotně ke zpytování svých činův neb myšlének nejniternějších, jež obvykle člověk sám před sebou skrýti dokáže, leč oku Všemohoucího uniknouti dozajista nemohou; i modlili se převelice k Pánu Ježíši a nejsvětější mirabilis Panně Bohorodici; a také ku svatému Rochu, přesvatému ochránci před všemi nemocemi skvrnitými, k nejblahoslavenější panně svaté Dorotě a mnoha dalším, aby celé město včetně obyvatelův jeho před strašlivým ochořením uchrániti ráčili. Pějme Pánu Bohu, Panně Marii i všem svatým ochráncům chválu, neboť Morbus Albus, strašlivý a neúprosný, nás všechny volky či nevolky donutil upříti zraky své duševní tak hluboko, jak jindy málokdo by se byl odvážil, jakož i vymést smetí hříchu z nezapadlejších koutův myslí neb pomyslův našich.

  Neúprosného završení, finito percinateris, dosaženo pak bylo druhé neděle po Hodu Božím Velikonočním, kdy všichni, kdož dosud v soužení trpěliví byli a v Kristových šlépějich tak s myšlenkou na Pastýře v srdci svém neúnavně kráčeli, spatřili znamení nebeské, jež v hodině nejtemnější na obzoru jitřním vyrazilo, rozmetalo mraky neb oblaka černá a těžká, vítr otočilo, že prudce nám do tváří vál a oči otvíral a aj, záře převeliká znamenala východ nového Dne lidstva a Smlouvy a oznamovalo všem vytí větrův, bití zvonův jakož i koček všelijaké vřeštění, clamor felineus varius, že Boží Milosrdenství, Divinae Misericoridiae, jejím Pastýřem zemi vtištěno bylo a lidem, kteříš Znamení Zla, signum infamia, odvrhli, požehnáno jest, gloria Patri et Filio et Spiritui sancto in saecula saeculorum. Noc v den byla jest se proměnila a lid zbožný svorně poklekl k modlitbě tam, kde jej toto Světlo zasáhlo.

  Po nějaké době znamení pohaslo a krátce poté jitřní zorou se obzor rozhořel. Stejný úsvit vzešel i v tělech našich, inter somma nostre, neboť Morbus Albus odešel s vichřicí a vyjma několika nebožákův, jejichž těla již příliš zvetšelá a slabá byla, jediné již svíce žití nadále nezhasil.

  Po tři dny konaly se děkovné mše a půst a procesí vedené samotným Nejvyšším Arcipastýřem Olmützským procházelo bez ustání městem, a v jeho čele zlatá monstrance svatého Michala zářila ku větší slávě Boží, ad maiorem Dei gloriam.

  Poněvádž však zlé hlasy lidských hadův ani tato ukázka Boží velikosti a dobroty utišiti nesvedla a tyto stále znova ukazovaly, že nikoliv Všemohoucí, však pouhá lidská ruka by snad štěpnou leč plasmovou zbraní snad efektu podobného dokázati mohla, a aníž by tito hlasové jakkoliv své tvrzení s odchodem moru spojiti svedli, přec svými slovy zasévali svár, rozhodl generální štáb vikariátu o vyslání rozvědné výpravy Militia Christi východním směrem a totiž pod velením samotného arcijáhena podplukovníka Teodora, by zjištěními svými navždy ucpala ústa nevěřícím Tomášům a farizejům, kteří majíť oči, přec nevidí dobroty Jeho, arciže jim takto nesporně zjevena byla.


    Aktuální questy  
 • Lov zombíků
 • Výčet víček

 •   Aktuální dokumenty  
 • Drancířská písnička (ODT, 240 kB)
 • Dziki Gon: Sestřel vertibirdu (video, 9MB)

 •   Chystané akce  
 • Adventura: Těšínská aféra

 •   Proběhlé akce   50. Operace Paranoid 3
  49. PP2: Živá voda
  48. PB2: Zlatá horečka
  47. Letní bloudění
  46. Dziki gon
  45. 9. Patrola: Bílá smrt
  44. Pašerácká práce v Beskydech
  43. Volba Komandéra
  42. P'n'P: Vzpoura na křižníku
  41. Plán "Bílý"
  40. 8. Patrola: Hra o dróny
  39. OLS3: Výbušná zmes
  38. Stalkeřina ve Ždánickém lese
  37. 7. Patrola: Incydent Trzyniecki
  36. OLS2: Kladivo na čarodějnice
  35. Operace Trhání švestek
  34. 6. Patrola: Spasiteľ prichádza
  33. HC Piknik pri ceste
  32. Pohasínající naděje
  31. Jarní bloudění
  30. 5. HC Patrola: Bezva kšeft
  29. P'n'P: Reznoucí ocel
  28. Templářská webgame
  27. Obřanský odřad
  26. Podzimní bloudění
  25. Operace Paranoid 2
  24. 4. Patrola: Beskydské bloudění
  23. Operace Paranoid
  22. 3. Patrola beskydská
  21. Operace Lomená skála
  20. 2. Patrola: Sněžná hlídka
  19. Operace Sturm und Drang
  18. Operace Zubaté ostří
  17. Operace Špinavý prachy 2
  16. Quest Area LARP
  15. Stalkeřina v Třanovicích
  14. Workshop
  13. Beskydská patrola
  12. Chladná ocel 3:Krvavý jarmark
  11. HC Setkání u studánky
  10. Brahmínin
  09. Operace Frühling
  08. Chladná ocel 2: Exodus
  07. Hornosušská operace
  06. Operace Špinavé prachy
  05. Operace Chladná ocel
  04. HC Postnuclear Winter
  03. Operace Letní probuzení
  02. Operace Divoká země
  01. Operace Buldok

  Reklama:   Zážitky jsou skvělé dárky - a pokud chcete darovat zážitek jako dárek, tak jedině zážitky od Zážitkové agentury FAN MOTION . Mají tam totiž ty nejlepší zážitkové dárky. Komunitní síť Facebook nabízí nové zážitky - poznejte nové kamarády na síti Facebook. Vše o síti Facebook. Nové zážitky na Facebooku.