Templáři Vaultu Šílené Brahmíny

  Regule  
 • Ústava
 • Pravidla
 • Levelování
 • Jak se přidat?

 •   Herní svět  
 • Dějiny
 • Věděli jste, že...

 •   Družstva  
 • Drancíři
 • Zewell
 • Osamělí střelci
 • Bývalí templáři

 •   Ostatní  
 • Diskusní forum
 • Vault Šílené Brahmíny
 • Fotogalerie
 • Knihovna
 • Nukezin
 • Seminář

 •   Uživatel     Kontakty  
  Reinar
  chekotay
  Facebook


  Počet přístupů:    

  Operace Lomená skála 2: Kladivo na čarodějnice

  LARP Typ akce: LARP prověří všechny schopnosti postavy i hráče.
  Organizátor: Mogh
  Topic na fóru
  Místo konání: Skuteč
  Datum a doba konání: 16. - 18. 10. 2275
  Účastníci:  Miro, Mogh, Erik, Livjatán, Chekotay, UnderCage.
  Hodnocení:  1,6
  Trasa:  Mapy.cz
  Fotografie.

  Před mnoha a mnoha desítkami let živořila kdesi nedaleko bídně rozstřílených trosek Skutče víska lovců-sběračů. Její osazenstvo nás zajímá jen ve dvou případech: Tím prvním byl statný lovec, švarný junák, muž co květ a tím druhým, inu, čarodějnice. V Protektorátu by řekli vědma a zařadili ji do Vědeckotechnické divize. No a jak to už mezi mladými lidmi bývá, ti dva se měli rádi. Nebo... tak na 50 %. Ona jeho. Dokud šlo o to, divoce obcovat za svitu luny či ve tmě novu, byl lovec více než jen svolný, ale jakmile nastal čas zařadit vyšší rychlostní stupeň, zahnul kramle a napíchl si jinou. Hněv zhrzené milenky měl podobu lokálního krveprolití a nadměrného zneužívání přírodních halucinogenů.
  Léta plynula. Termíny poločasů rozpadů procházely. Pustina se stávala průchozí. Do Skutče zavítala průzkumná výprava ze Slezska, šířící lásku, porozumění a handgranáty, zmapovala malebné vodní nádrže a zase odtáhla (viz OLS1).
  O pět let později se Slezané do oblasti dotrmáceli podruhé. Promáčení, unavení a hladoví nalezli teplo domova u pohostinného pasáčka pyroovcí, jenž za kus žvance žádal jediné, totiž řádné toporo pro svou sekeru. Poutníci, rozjaření vlídným slovem natolik, že pasáčka ani nezabili, se svolili poohlédnout po toporu v oblasti, kterou jim pasáček udal. Jeden poutník, starý ghůl mírně dotrhaný po lehkém incidentu s kočkoliškou, zůstal na místě a hlídal bagáž. Během hledání topora byli průzkumníci napadeni šílencem s neuvěřitelně zrezivělou krochnou, který na ně zčistajasna vlítl z křoví. Mrtvole uřízli varlata a skopli ji do škarpy, přičemž nalezli vzkaz od čarodějnice. Lákala je kamsi do dáli, leč na obcování s bábami neměli chrabří stalkeři ani Zewellácký grenadýr nejmenší chuť. Bylo zjevné, že celá poptávka po toporu byla jen lest, která měla dát proradnému pasákovi čas zburcovat svého loupežného kumpána. Ve Slezanech vřela krev. Jak říká staré kurvinské přísloví: "Pomsta nejlépe chutná uhlí, uhlí, UHLÍ!!!" a tak se honem vrátili zpátky k pasáčkově polozemnici.
  "To je ale nádherné topůrko, viď?" zvolal UnderCage a mával pasákovi před očima jakýmsi shnilým zahnutým kořenem, o který zakopl cestou.
  "Výborné, děkuji ti," rozplýval se pasáček těsně před tím, než se rozplynul v nevědomí. Komendér Chekotay odhodil pušku se zpřelámanou pažbou a omráčeného pasáka svázal turbanovým uzlem. Když ubožák procitl, přivolán z limbu vůní nejjemnější delikátní kobercové pálenky, už se mu o krk opíral zewellácký sekáček na mamuty.
  "Tak, ksindle, je čas si promluvit," zavrčel značně nenaložený Livjatán. "Kde je můj kámoš Mogh?"
  V zemnici ani v okolí totiž průzkuníci nikde neviděli svého ghoulího skorokamaráda, ani jeho mrtvolu, což v nich pochopitelně probudilo nejtemnější předtuchu.
  "Tys ho sežral," zavrčel Chekotay. "Za to tě pomalu ugrilujeme!"
  "Ale on šel jenom lovit ježky!" ječel pasáček nevěrohodně.
  "S roztrhanou nohou? To určitě!" vysmál se mu Livjatán a zaujatě dál zkoušel bříškem palce ostří sekáčku. Bylo správně tupé a rezavé.
  "Jak to, že ví o zewelláckém lovu ježků?" zaujalo Chekotaye. "To znamená, že vašeho kamaráda před smrtí mučil, aby z něj dostal všechny informace o nás!"
  Zatímco se radili, jestli pasáčka pověsit, rozčtvrtit, ugrilovat, nebo prostě jen useknout hlavu, na jejíž bolest si stále stěžoval, vypadlo z pasáčka také zajímavé vyprávění o pašerácích, kteří se v oblasti potloukají. Jaký je rozdíl mezi obchodníkem a pašerákem bylo těžko zjsitit, nicméně padlo nějaké místoposné označení a Chekotay nabídl pasáčkovi gentlemanskou dohodu:
  "Hele, my teď vyrazíme hledat poklad pašeráků. Necháme tady lístek pro Mogha. Tebe pověsíme do temného sklepa za svázané ruce na hák pod stropem. Jestli přijde Mogh, odváže tě. Jestli přijdeme s pokladem, tak se o něj s tebou spravedlivě rozdělíme. Jestli přijdeme bez pokledu, budeme si muset znovu pohovořit. A jestli přijdeme bez pokladu a Mogh tady stále ještě nebude, bude ta rozmluva velmi krátká, zato však značně intenzivní."
  Zakrátko skupina zmizela v lesích.
  Za několik hodin se udály krátce po sobě tři věci: Za prvé skupina narazila na další vzkaz od čarodějnice, který pravil, aby za ní nikdo nelezl, a už vůbec ne tam a tam. Za druhé narazili opět na toho vykuchaného pošuka, tentokrát bez pušky, zato se sekyrkou. Začalo to být zajímavé. Neměl být mrtvej? No a za třetí byla odkryta skrýš pašeráků obsahující samé dobré věci.
  Následovala krátká procházka na místo udané ve vzkazu, další bitka a další vzkaz. Následně si průzkumníci řekli, že tady něco smrdí a zmizeli se.
  V komandérově zápicníku byly v mapce oblasti dva červené fleky značící cíle mise. Jedním byl skalní výchoz, jenž prý - podle hlášení zpřed pěti let - skýtá nebývale krásný výhled do krajiny. Druhým pak bylo jakési obětiště technosekty, nebo co. Terciérní cíl mise byl průzkum zvláštního druhu ovocného keře rostoucího jen v okolí Skutče a přezdívaného trnkoslivka, jenž by snad mohl nahradit zkvašené koberce, jichž se již také v Protektorátu pomalu nedostává. Skupina přezbrojila na kopí a všechny tři úkoly zdatně splnila, přičemž odhalila zajímavou svatyni jakýchsi potřešetěných pohanů, kterou promptně vylootovala.
  Následně byla opět napadena tím neskutečným přízrakem šíleného kleštěnce a rozehnána do všech směrů.

  Na krajinu padl soumrak, když se chrabří půzkumníci konečně sešli zpátky u bačovy chajdy. Čekal tu na ně lístek od Mogha, který skutečně objevil doupě ježků, propadl lovecké vášni a odpoledne odešel sehnat další granáty. Dále také mírně nenaložený bača, kterému několikahodinové visení za ruce moc neprospělo. Nicméně dohoda je dohoda a tak dostal část pokladu, načež roztál a vytáhl další pohoštění. Velitel grupy nechal své muže najíst a sám dal přednost stravě duševní, když se znovu pročítal vzkazy od čarodějnice. Safra, to musí být ale vzdělaná osoba, že vůbec umí číst a psát, řekl si. Možná by přeci jen stálo za to ji kontaktovat.
  "Chlapci, počkejte s tím ohněm," rozkázal, "ještě si dneska vyrazíme něco zkontrolovat."
  Skupina se tedy znovu zvedla. Doplněna o navrátivšího se Mogha a zvědavého baču, ochuzena o UnderCage, který se věnoval přípravě ohně. Průzkumníci však neušli ani pár kroků, když bača začal s proslovem na téma "Poznal jsem vás, Drancíři, podle vašich insignií, to vy jste mi před pěti lety znásilnili dceru!" Krátký pohled do zápisníků muže usvědčil ze lži, on se však dušoval: "Samotný Bůh rozhodne o vaší vině! Jestli dokážete do půl hodiny najít lék proti tomu jedu, kterým jsem vás otrávil, bude to Boží znamení, že jste nevinní..."
  Dále už mnoho nenamluvil, ale aspoň ho přestala bolet ta hlava. Skupina skopla bezhlavé tělo do škarpy a přešla na zrychlený přesun. Najít antidotum bylo záležitostí deseti minut, což jasně dokazuje, že Slezsko je země Bohu zaslíbena, etc. Stejně snadné a Bohem dotované bylo i nalezení dalšího psaní od šílené vědmy, které však neuvádělo nic vojensky využitelného, a tak se skupina obrátila k návratu.

  Tma, ohýnek vesele plápolá, bačovy prsty napíchnuté na rožni voní grilovaným masem.
  "Ho hó!" ozve se znenadání bodrý hlas. "Nikdo nečeká Olmickou inkvizici!" A s temi slovy mezi překvapené stalkery vpadne zewellák s kolárkem.
  "Otče Miroslave!" zvolá Livjatán.
  "A jééžííš," složí hlavu do rukou Chekotay.
  "Ahá, komandére, už jednou jsi se snažil přerušit zásobovací linie Olmického biskupství a zase to budu já, kdo tě klepne přes prsty, et cetera, da capo al fine," spustil Miroslav. To podstatné: Čarodějnice ve skuteč/nosti ještě žije, takže když už jde otec kapitán Inkvizitoria olomouckého arcipastýře Miroslav prošetřit, proč furt Drancíři dotírají na utajené olomoucké obchodníky, mohl by vzít sebou láhev benzínu a vyřešit i tenhle vřed na tváři světa.
  "Ohó!" ozvalo se z druhé strany zaskřehotání a do kruhu světla vstoupil extrémně nemrtvý strašák. "Říkal jsem vám, že máte vypadnout z Jejího lesa! Nyní vás čeká-"
  Více se překvapení poutníci nedozvěděli, neboť Miroslav tu kreaturu hbitě majzl křížem po kebuli.
  Následoval standardní postup, svázat a povolat mezi bdělé líbeznou vůní třikrát destilovaného zhnilého koberce. Výslech byl však výjimečně nevýdělečný, protože pomatenec nic nevěděl a pořád se jen dovolával moci své paní.
  "Shodímež ho ze srázu," rozhodl Miroslav.
  "Dalších deset buřtů..." navrhl UnderCage.
  "Prostě mu uřízneme hlavu," přidal se Livjatán.
  "Ze srázu to bude mnohem příjemnější," vemlouval se Miroslav.
  "Nikam. Uřízni mu tu kebuli," hlasoval Chekotay.
  "A už jste viděli támhleto?" zeptal se zaujatě Miroslav a ukázal do tmy. Mezi stromy tam zářily rudé oči zvíci podšálku.
  "Co je tohle za čertovinu? Včelí medvídci?"
  "Čertovina, to je ten správný výraz," odvětil Miroslav a píchl zajatce křížem do kříže. "Pojďmež!" S tím vyrazil do tmy.

  Ta rokle byla opravdu odporná, smradlavá, plná trní a nevybuchlých leteckých pum. Bezva místo na exorcismus... pro otce Miroslava... a debaty o tom, jestli bude lepší sníst zajatci nohy, nebo ho nasekat jako návnadu na kočkolišky... pro přihlížející. Když to zajatec slyšel, zbledl, roztřásl se a namísto dosavadní obehrané písničky začal prosit o život a hrát ztrátu paměti. Zvuk broušeného tesáku mu ji ale rychle vrátil a do jednání tak vstoupily uloupené pyroovce a zásoba ukradeného chlastu. A s člověkem nabízejícím něco takového se rádi kamarádi jak Drancíři, tak i Zewelláci, takže Miroslav šel opět od válu a zajatec zase zpátky k ohni. Miroslav však stále dokučal - že prý potřebuje helfnout s eradikací oné čarodějnice. Plán: Jedna část se přesune přes zatopený lom, druhá tam vpadne jak kladivo Boží. Odměnou budiž prozrazení další skrýše olomouckých zásobovačů.
  "To není problém," zasmál se UnderCage, začal z kapes vytahovat korkové špunty z vypitých flašek a stavět z nich vor.
  "Dracníři toho moc nevypijí," okomentoval poměrně skromné rozměry voru Livjatán.
  "To vůbec nevadí," řekl Miroslav. "Dejte do nich nějaké svíčky a to bude stačit."
  "Ahá, falešný útok falešnou invazní flotilou," pokýval chápavě hlavou Chekotay a hbitě se vytasil se svou lodičkou. Livjatán, celou dobu cinkající dlátky, také zpracoval dřevěný špalek.
  Jak řekli, tak učinili a do temné noci vklouzla skupinka světýlek mířící na volnou hladinu, dobře pozorovatelná odkudkoliv a určitě z čarodějnické skrýše.
  "Je to krásný pohled," zamumlal kdosi. Pak se ozval jekot, řev a tmu prozářil plamenný sloup. Plamenomet nebere zajatce.
  Černočerná tma, v ní jen několik světelných bodů na hladině. Hypnotizující.
  "Tak, a je po všem," zvolal z nedalekého břehu otec Miroslav a po Ježíšově vzoru si zkrátil cestu po hladině. Víra byla silná, ale gravitace silnější, jen to žbluňklo. Všichni se notně nasmáli.

  Po vybrání slíbené skrýše už v oblasti nezbývalo nic, co by chrabré Slezany zajímalo, a tak na druhý den zrána vyrazili zase zpátky na východ, vstříct novým dobrodružstvím a nadrženým samičkám...

    Aktuální questy  
 • Lov zombíků
 • Výčet víček

 •   Aktuální dokumenty  
 • Drancířská písnička (ODT, 240 kB)
 • Dziki Gon: Sestřel vertibirdu (video, 9MB)

 •   Chystané akce  
 • Adventura: Těšínská aféra

 •   Proběhlé akce   50. Operace Paranoid 3
  49. PP2: Živá voda
  48. PB2: Zlatá horečka
  47. Letní bloudění
  46. Dziki gon
  45. 9. Patrola: Bílá smrt
  44. Pašerácká práce v Beskydech
  43. Volba Komandéra
  42. P'n'P: Vzpoura na křižníku
  41. Plán "Bílý"
  40. 8. Patrola: Hra o dróny
  39. OLS3: Výbušná zmes
  38. Stalkeřina ve Ždánickém lese
  37. 7. Patrola: Incydent Trzyniecki
  36. OLS2: Kladivo na čarodějnice
  35. Operace Trhání švestek
  34. 6. Patrola: Spasiteľ prichádza
  33. HC Piknik pri ceste
  32. Pohasínající naděje
  31. Jarní bloudění
  30. 5. HC Patrola: Bezva kšeft
  29. P'n'P: Reznoucí ocel
  28. Templářská webgame
  27. Obřanský odřad
  26. Podzimní bloudění
  25. Operace Paranoid 2
  24. 4. Patrola: Beskydské bloudění
  23. Operace Paranoid
  22. 3. Patrola beskydská
  21. Operace Lomená skála
  20. 2. Patrola: Sněžná hlídka
  19. Operace Sturm und Drang
  18. Operace Zubaté ostří
  17. Operace Špinavý prachy 2
  16. Quest Area LARP
  15. Stalkeřina v Třanovicích
  14. Workshop
  13. Beskydská patrola
  12. Chladná ocel 3:Krvavý jarmark
  11. HC Setkání u studánky
  10. Brahmínin
  09. Operace Frühling
  08. Chladná ocel 2: Exodus
  07. Hornosušská operace
  06. Operace Špinavé prachy
  05. Operace Chladná ocel
  04. HC Postnuclear Winter
  03. Operace Letní probuzení
  02. Operace Divoká země
  01. Operace Buldok

  Reklama:   Zážitky jsou skvělé dárky - a pokud chcete darovat zážitek jako dárek, tak jedině zážitky od Zážitkové agentury FAN MOTION . Mají tam totiž ty nejlepší zážitkové dárky. Komunitní síť Facebook nabízí nové zážitky - poznejte nové kamarády na síti Facebook. Vše o síti Facebook. Nové zážitky na Facebooku.